Stressbehandling

I samarbejde med Stressamb.dk laver jeg stressbehandlende og stressforebyggende forløb.

1 forløb strækker sig over 10 uger og består af en kombination mellem online-moduler, 1 nyt hver uge, typisk indeholdende en artikel, en podcast eller video, samt hjemmeopgave om stress, sideløbende med enten en coaching session ansigt til ansigt eller en opfølgende telefonsamtale om den ny viden, indsigt eller de dilemmaer, som måtte være opstået ift. hjemmearbejdet.

Skiftevis uge efter uge. Der arbejdes efter Stressbalance-metodens 9 faser og indhold, som sikrer at du som klient og stressramt hjælpes og guides sikkert og bestemt igennem de områder, som vi ved har helt central betydning for, at du kan komme til kræfter igen, og samtidig lære at handle anderledes, end du har gjort tidligere, og komme af med din stress. Se mere nedenfor…

De 10 online-moduler tilkøbes adskilt gennem Stressamb.dk for 600 kr. og de 5 kombinerede stresscoaching-sessioner/telefon-opfølgninger á 800 kr. hos stresscoach og psykoterapeut Anders Nepper. I alt 4600 kr.

Luksusmodellen bestående af onlinemoduler plus 10 personlige sessioner i klinikken: I alt 8600 kr.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os