Praktisk

GDPR – journal, tavshedspligt og privatlivspolitik

Som psykoterapeut og medlem af Dansk Psykoterapeutforening (www.psykoterapeutforeningen.dk) er jeg underlagt tavshedspligt om de forhold, der kommer til mit kendskab under samtalerne. Undtaget er under skærpede omstændigheder, hvor jeg vurderer, at du er til fare for dig selv eller andre, eller i tilfælde af, at der er en bekymring om et barn. Her har jeg som fagperson pligt til at underrette de respektive myndigheder.

Derudover er mit medlemskab af Dansk Psykoterapeutforening, som er en interesseorganisation for professionelle og erfarne psykoterapeuter din garanti for, at jeg er professionelt og fagligt uddannet, samt at jeg overholder de af foreningens givne regler om faglighed, etik, efteruddannelse, erfaring og løbende supervision.

Som klient hos mig er du endvidere beskyttet af Persondatalovgivningen, som betyder, at den håndskrevne journal jeg fører på vores arbejde og eventuelle videooptagelser opbevares aflåst og/eller på en krypteret harddisk i overensstemmelse med Datatilsynets lovkrav og din tilladelse på “videosamtykke-erklæring”.

Jeg har som fagperson pligt til som minimum at opbevare journalen i 5 år. Du har som i resten af sundhedsvæsenet ret til aktindsigt i din journal, ligesom du har ret til evt. at kommentere på journalen.

Klager over journalføring kan ske til Dansk Psykoterapeutforening vedrørende indholdet eller til Datatilsynet vedrørende opbevaringen.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os