Metode

Jeg er uddannet dynamisk relationsorienteret terapeut men bruger forskellige metoder i processen altid tilpasset den enkelte klient og den aktuelle udfordring. Men kort fortalt handler det dynamiske indre om den psykoanalytiske forståelse af sammenhængen mellem begreberne tilknytning, følelser, angst og forsvar. Relationsdelen refererer til de forskellige sammenhænge, vi som mennesker indgår i, hvor det dynamiske er på spil. Bla. i vore familier, på arbejde, i skole, med kærester, ægtefæller, børn og andre nære eller intime relationer. Men peger også på den mulighed for heling og forandring, der kan opstå i forholdet mellem klient og terapeut.

Andre retninger

Udover den psykodynamiske/psykoanalytiske tilgang bruger og arbejder jeg også med gestaltterapi, kognitiv terapi og kognitiv adfærdsterapi, samt inspireret af humanistisk og oplevelsesorienteret terapi, eksistentiel og narrativ terapi og systemisk orienteret terapi.

Coaching

Ved stresscoaching, behandling og forebyggelse, anlægges i første omgang et større her-og-nu perspektiv på de symptomer og stressorer, som er i spil. For først igen at bygge klienten op energi og styrkemæssigt. Herefter kan der så suppleres med en undersøgelse af fortiden og af hvilke gamle mønstre og vaner, der eventuelt er medvirkende til, at individet kan stresses/lader sig stresse. Her følges nogle gange op med et efterfølgende terapeutisk forløb også.

Det gode liv

Jeg arbejder ud fra en viden om, at mennesket rummer en række behov, samt en specifik natur, som man ikke kan løbe fra, hvis man vil opleve ”det gode liv” og det at være tilfreds i og med livet. Man kan af forskellige årsager været kommet så langt væk fra sig selv eller sin Naturlighed, at man har brug for at komme tilbage på rette spor.

Vejen

Vejen dertil hænger sammen med at kunne gå ind for sig selv, ved i sit indre at få skabt en integration mellem modsatrettede sider af personligheden. Igen det dynamiske. Herfra kan vækst og forandring opstå. Yderligere er der en nøje sammenhæng mellem kærlighed, tilknytning til andre mennesker, og så netop den mening, man kommer til at opleve i livet.

At bestemme selv

Jeg arbejder ud fra en viden om, at det ikke er dét, man bliver udsat for i livet, som bestemmer over eller påvirker livskvaliteten, men at det netop er, hvad man efterfølgende gør med erfaringen, der bestemmer det. Med andre ord er det aldrig for sent at gøre op med tidlige erfaringer, få sat sig selv fri og selv komme til at bestemme. Og finde sin indre ro. Og i den forstand aldrig for sent heller at få den lykkelige barndom, mange af os kunne ønske os at have haft. At sætte sig selv fri af fortiden.

At gøre det rigtige

Hvis man har et problem eller en udfordring i livet, er det fordi, at man mangler at gøre noget. Man har brug for at lære at gøre noget nyt eller andet end det, som har vist sig ikke at fungere. Simpelt, men ikke altid så nemt.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os